کله سحر زنگ زد و میس کال انداخت... یکی دو ساعت بعد دوباره تماس گرفت !‌ حرفهایی زد که اشکم را در آورد. خیلی زیاد... گوشی و قطع کردم... حالم خوش نیست. تازده داشت حالم بهتر می شد ولی نشد که بشه! خدایا کمکم کن !‌خیلی کمکم کن... من خیلی بی تابم ... من خیلی محتاجم ...

نوشته شده در یکشنبه 5 دی 1389ساعت 16:45 توسط ح| 0 نظر